Spor

Vi går spor hver lørdag kl 8.


 
Gruppens sportræning foregår som regel hver Lørdag fra kl. 8:00

Vi mødes på parkerings pladsen ved Tingsletten, Albertslund.
Tingsletten er en del af Vestskoven, og er beliggende ved Ballerupvej lige overfor
Blåbjergvej (lukket skovvej)

Reglerne for brug af arealet, som administreres af Skov- og naturstyrelsen er følgende:

-  Ved sportræning skal hunden føres i snor.

-  Arealerne må alene anvendes til sportræning, al anden hundetræning er forbudt.

-  Sporflag og genstande af metal må under ingen omstændigheder anvendes.
Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og man vil blive holdt ansvarlig
for eventuelle ulykker ved høst.

- Arealerne er åbne for andet publikum under træningen.
Andet publikums færdsel på arealet skal derfor tolereres og må ikke forhindres.

- Ønsker du at være med på sporholdet, så henvend dig til trænerne eller kontaktperson Helle Schwartz

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite